8.12.1968 – יישום ראשון של זיכרון שכבה דקה

רכיב זיכרון מבוסס שכבות דקות הותקן לראשונה במחשב מסוג Univac 1107 שיוצר על ידי חברת ספארי ראנד קורפוריישן מסנט פול מיניסוטה ב  8.12.1962. רכיב הזיכרון המגנטי בטכנולוגית השכבה הדקה (4 מיליוניות אינץ') מבוסס על  סגסוגת ברזל וניקל שמונחת על מצע זכוכית. יתרון הטכנולגי הינו בקיצור משמעותי של זמן הגישה למידע (בערך 0.67 מיקרושניה). רכיבי הזיכרון הותקנו חלקית במחשבים שיועדו לשוק האזרחי בשל עלותם הגבוהה ובהיקף רחב יותר למחשבים שיועדו לשוק הצבאי. רכיבי הזיכרון המגנטי שהיו בשימוש עד אז התבססו על טבעות מגנטיות שהיו גדולות מאוד וזמן הגישה למידע היה ארוך (בסדר גודל של מילי שניות)

אירועים נוספים בחודש זה