12.12.1871 - הילת השמש

האסטרונום  הצרפתי ג'ל ג'נסן היה אחד מהחוקרים החשובים של השמש. אחת ממטרותיו הייתה הבדיקה הספקטרוסקופית של הילת השמש. ההילה נראית רק בזמן ליקוי שמש.
בדצמבר 1870 הוא השתמש בבלון כדי לברוח מפריס הנצורה על מנת להגיע לאלג'יריה, ולחקור ליקוי שמש. לרוע המזל, השמיים היו מעוננים.
רק שנה מאוחר יותר, ב- 12.12.1871, צפייה בליקוי שמש שהתרחש בהודו הביאה אותו למסקנה שההילה היא חלק מהשמש ושהיא מורכבת מגזים חמים וחלקיקים קרים.

ביקור וירטואלי בשמש

אירועים נוספים בחודש זה