28.11.1967 – גילוי הפולסאר

פולסאר (באנגלית  Pulsar ) הוא כוכב נויטרונים בעל שדה מגנטי חזק שמסתובב על צירו במהירות ופולט קרינה אלקטרומגנטית מכוונת. הקרינה מפולסאר מגיעה מאזור הקטבים המגנטיים שלו. במידה והציר המגנטי של הפולסאר נטוי ביחס לציר הסיבוב שלו, יראו צופים מסוימים את הקרינה המכוונת שפולט הפולסאר כאשר זו חוצה את קו הראייה שלהם במחזוריות של סיבוב הפולסאר סביב צירו (בדומה למגדלור). על כן הקרינה המגיעה לצופה תראה כפולסים מחזוריים. הפולסאר הראשון התגלה ע"י ג'וסלין בל (Jocelyn Bell) בשנת 1967 במהלך עבודת הדוקטורט שלה.

אירועים נוספים בחודש זה