14.10.1960 - הגדרת המטר

המטר הוגדר כיחידה בסיסית בפעם הראשונה בשנת 1791. מאז הוא הוגדר עוד ארבע פעמים, העקבות התפתחות טכנולוגיות המדידה. ההגדרה הרביעית, שמבוססת על פיתוח הלייזר, הוכרזה ב – 14.10.1960, בכנס
ה – 11 למידות ומשקולות. על פי הגדרה זו המטר הוא אורכם בריק של 1,650,763.73 אורכי גל של קו הפליטה הכתום- אדום של האיזוטופ קריפטון-86. הגדרה זו מדויקת פי  100 מההגדרה השלישית שנקבעה בשנת 1889.

אירועים נוספים בחודש זה