14.10.1947 - טיסה במהירות הקול

עד סוף המחצית הראשונה של המאה העשרים, האפשרות שגוף מורכב ינוע במהירות גבוהה ממהירות הקול היתה מוטלת בספק בשל החשש שמערכות מכניות תתפרקנה במהירות זו.

כיום אנו רגילים לשמוע את ה"בום העל קולי" של מטוס כשמהירותו גדולה ממהירות הקול.

זה קרה לראשונה במדבר של קליפורניה, ב-14.10.1947. צ'אק יאגר היה האדם הראשון שעבר את מהירות הקול בטיסה

אירועים נוספים בחודש זה