12.9.1958 - המעגל המשולב

ב - 12.9.1958 ז'ק קילבי הציג למנהלו את המצאתו : מעגל אלקטרוני ממוזער. זה היה המעגל האלקטרוני המשולב הראשון שפתח תקופה חדשה באלקטרוניקה. ב – 23.6.1964, זיק קילבי רשם פטנט על המצאתו. כמעט 40 שנה לאחר מכן, הוא קיבל פרס נובל על חלקו בהמצאה זו.

אירועים נוספים בחודש זה