14.8.1777 יום הולדת הנס כריסטיאן ארסטד

הנס כריסטיאן ארסטד (Hans Christian Oersted) פיזיקאי דני, תרם רבות להתפתחות האלקטרומגנטיות.

ארסטד, פרופסור באוניברסיטת קופנהגן, גילה את האלקטרומגנטיות בעת הדגמה בפני כיתת סטודנטים ב-1820. הוא העביר זרם רצוף מסוללה דרך תיל, והבחין כי התיל הוקף בשדה מגנטי: כוח "רפה עד מאוד," ציין ארסטד, אולם חזק די הצורך להסיט מחט של מצפן. כך נמצא קשר בין תופעת החשמל ותופעת המגנטיות שנקרא בפי אמפר, מאוחר יותר: אלקטרומגנטיות. מאוחר יותר מקסוול והרץ הראו את הקשר בין חשמל מגנטיות אור וגלים.

אירועים נוספים בחודש זה