6.7.1687 - ניוטון - פרינציפיה

ב-6.7.1687 התפרסם ספרו של אייזק ניוטון, " עקרונות מתמטיים של פילוסופית הטבע" ("פרינציפיה"). ספר זה נחשב בעיני מדענים רבים הספר המדעי החשוב ביותר שנכתב אי פעם.
במסגרת התיאוריה הכוללת שהעמיד ניוטון בספרו ניתן למצוא הסבר מלא
 הן לשלושת חוקי התנועה של כוכבי- הלכת סביב השמש (חוקים שפורסמו בתחילת המאה השבע-עשרה ע"י יוהנס קפלר) והן לאופן תנועתם של גופים על פני כדור-הארץ.

אירועים נוספים בחודש זה