9.7.1595 - קפלר - היקום

ב – 9.7.1595 יוהנס קפלר פרסם את ספרו Mysterium cosmographicum( תעלומת היקום ). הוא תיאר מבנה בסיסי בלתי נראה שמכתיב את המסלול של שש כוכבי הלכת הידועים בזמנו.מסלולו של כל כוכב לכת מונח על כדור נפרד משכניו. הנתונים הידועים תיאמו בצורה טובה מאוד את המודל, מבוסס על חשיבה מתמטית מה שלא הופך אותו לנכון. 

אירועים נוספים בחודש זה