28.7.1851 - צילום ראשון של ליקוי חמה
ליקוי חמה מלא צולם בפעם הראשונה  ביום 28.7.1851 במצפה הכוכבים המלכותי של פרוסיה. זמן החשיפה הדרוש לצילום, שבו נעשה שימוש בטלסקופ קטן, היה 84 שניות .

אירועים נוספים בחודש זה