21.7.2000 - טאו - ניוטרינו

ב-21.7.2000 קבוצה של פיזיקאים ממעבדות פרמי הודיעה על גילוי ההוכחה הראשונה לקיום הטאו- ניוטרינו.
הטאו – ניוטרינו הוא השלישי מבין סוגי הניוטרינו במודל הסטנדרטי עבור החלקיקים האלמנטריים.
הסוג הראשון , אלקטרון- ניוטרינו, התגלה ב- 1956.
השני, המיואון – ניוטרינו, התגלה ב – 1962.
גילוי הטאו – ניוטרינו השלים את תמונת מבנה החומר המקובלת כיום.

אירועים נוספים בחודש זה