15.5.1618 - החוק השלישי של קפלר

ב- 15.5.1618 יוהנס קפלר גילה את החוק ההרמוני  (החוק השלישי). קפלר לא ידע להסביר את  החוק השלישי אבל בעזרת חוק זה ניוטון גילה את חוק הכבידה העולמית.

חומרים לכיתה :

שיעור בנושא החוק השלישי של קפלר

פעילות פשוטה בנושא החוק השלישי של קפלר

סרטון שמסביר את מהות החוק

אירועים נוספים בחודש זה