14.5.1862 - כרונוגרף

כרונוגרף - שעון המסוגל למדוד עשיריות שנייה הכרונוגרף משמש בתחרויות ספורט, מפני שהוא כולל רכיב מכני שבעזרתו ניתן לעצור את המדידה ולאפס את השעון. ב-14.5.1862 השען השוויצרי אדולף ניקול רשם את הפטנט לכרונוגרף,

אירועים נוספים בחודש זה