25.12.1741 - צלסיוס מציג מד-חום עם סקלה חדשה

ב- 25.12.1741, ארבעים שנה לאחר שרימרבנה את המד חום הראשון  האסטרונום אנדרס צלסיוס הציג באופסלה, שוודיה, מד חום המבוסס עלהשיטה של מאה מעלות. בשני קצוות הסקלה היו נקודת הרתיחה ונקודת הקיפאון של המים. באופן מוזר, בסקלה של צלסיוס נקודת הקיפאון הייתה 100 מעלות ונקודת הרתיחה הייתה 0 מעלות. רק בשנת1745, כשצלסיוס כבר לא היה בחיים, החליפו את שתי הנקודות.