18.12.1926 - טביעת השם "פוטון"

ב- 18.12.1926, במכתב שפורסם בכתב העט Nature, טבע הכימאי  גילברט לואיס מטבע- לשון שלדעתו הייתה מתאימה לתיאור  חלקיקי האור. הוא כתב: "הנני מרשה לעצמי להציע  ששמו של האטום ההיפותטי החדש , שאיננו אור אבל משחק תפקיד מהותי בכל תהליך  קרינה, יהיה פוטון."