הדגמות
הדגמות - דר' פאול גלוק

הדגמות - דר' פאול גלוק

תיאור של מספר ניסויים (האף של סירנו דה ברג'רק, מקדם השבירה של נוזל שקוף, המורה המעופף) אותם אפשר לבנות ולבצע בעזרת כלים וחומרים פשוטים ובזמן קצר.