אופטיקה גאומטרית

ניסויי מעבדה

הדגמות

פעילויות פל"א

השימוש בחומרים אלה לבחינת הבגרות מותנה בהשתתפות בהשתלמות פל"א

פעילויות מיני חקר