פיזיקה מודרנית

ניסויי מעבדה

פעילויות פל"א

השימוש בחומרים אלה לבחינת הבגרות מותנה בהשתתפות בהשתלמות פל"א