מיומנויות

דו"ח מעבדה

שרטוט גרפים

חשבון שגיאות

מדריך לעבודה עם Tracker

תוכנת Tracker משמשת לניתוח תנועות שונות בניסויי מעבדה.