לקט מבחני בגרות – פיסיקה – 5 יחידות לימוד - 2014

לקט מבחני בגרות – פיסיקה – 5 יחידות לימוד - 2014

הספר כולל שאלונים בנושאים מכניקה, אלקטרומגנטיות וקרינה וחומר שהופיעו בבחינות הבגרות ב- 21 השנים האחרונות, בכלל זה בחינת הבגרות שהתקיימה בקיץ הנוכחי. השאלונים במכניקה מהשנים 2013 ו- 2014 כוללים גם שאלות באופטיקה ובגלים. כל השאלות מלוות בפתרונות מלאים, שנוסחו באופן מוקפד.

 

הגהה מדעית ודידקטית נעשתה על ידי קורינה פולינגר, מורה בחמד"ע.

 

הספר עשוי לשרת תלמידים שיכולותיהם לפתור תרגילים עדיין אינן גבוהות, והם נדרשים לעזרה. תלמידים שלא מעוניינים להיעזר בפתרונות המלאים, אלא רק להשוות את תשובותיהם לאלו שבספר, לא יידרשו לקרוא פתרון במלואו, אלא רק את התשובה המופיעה במסגרת הפתרון המלא באותיות מודגשות.

 

בספר 466 עמודים; מחירו ללא מע"מ 60 ₪, וכ – 71 ₪ כולל מע"מ. אפשר לרכוש את הספר בחנויות הספרים, או ישירות מהמפיץ של ספרי מכון ויצמן למדע – "תרבות לעם" - טל' 03-5622727. כאשר מבצעים רכישה ישירה מהמפיץ, לא נדרש לשלם מע"מ, כי מכון ויצמן הוא מלכ"ר - מוסד ללא כוונות רווח.

 

למורים בלבד: לחצו כאן לקובץ פרק בגרות 2014. אין לפרסם פרק זה בכל דרך שהיא.

ספרים נוספים