אופטיקה גאומטרית בגישה תרבותית רחבה
אופטיקה גאומטרית בגישה תרבותית רחבה (הגדל)
האוניברסיטה העברית בירושלים
 
ספר זה תואם את תכנית הלימודים בפיזיקה בחטיבה העליונה בהיקף של חמש יחידות לימוד, והוא הראשון מבין שני ספרים העוסקים באופטיקה.  אין הוא דומה לספרי לימוד אחרים בפיזיקה.  הוא נכתב בעקבות מחקרים שבדקו מהם הקשיים בלימודי הפיזיקה.  תוצאות מחקר שנערך ונמשך במרכז להוראת המדעים שבאוניברסיטה העברית בירושלים הצביעו על צורך ואפשרות ללמד פיזיקה בגישה אחרת: גישה שתציג את התכנים המדעיים כתרבות – שיח אנושי על משמעות הטבע כפי שאנו מבינים אותו – ולא באמצעות ניסוחים פורמליים ומתמטיים בלבד.  בספר הוצגה הייחודיות של גישה זו והדרך בא ניתן לשלב את ההיסטוריה והפילוסופיה של המדע שעד כה הופיעו בספרי לימוד הפיזיקה בצורה מקודדת וחבויה.  כמו כן, הוצגו בספר גם התפיסות שנוצרות אצל התלמיד, כאשר לומד אופטיקה (הוצגו ונותחו).  הספר פונה לתלמיד ולמורה גם יחד, ולכל מי ששואף להכיר את הפן התרבותי של המדע.

הסיפור של הספר מתחיל בראשית המדע, במאה השישית לפני הספירה ונמשך עד למהפכה המדעית במאה ה-17, אם כי שני הפרקים האחרונים עוסקים בעוצמת האור (המאה ה-18) ובמהירות האור (המאה ה-19). בספר השני נמשיך את סיפורו של האור במסגרת האופטיקה הפיזיקלית (המאה ה-19) והפיזיקה המודרנית (המאה ה-20), כל זאת תוך נאמנות לגישה שבחרנו בה, גישה המשלבת את ההיסטוריה והפילוסופיה של המדע בתכנים המדעיים ומדגישה את השיח המדעי כיוצר את התרבות המדעית על מגוון דעותיה. 

לפרטים נוספים
  פרטים נוספים

ספרים נוספים