האטום והגרעין
 
בספר שישה פרקים בנושא: ראיות לקיומם של אטומים ומולקולות, הגודל והמסה של אטומים, המטען החשמלי היסודי- גודלו ומדידתו, רדיואקטיביות, ניסוי רתרפורד, מרכיבי הגרעין, תגובות גרעיניות פשוטות, אנרגיה גרעינית. בפרקים א' ו-ב' משולבים ניסויים מומלצים אשר ביצועם פשוט.

לפרטים נוספים

ספרים נוספים