נושאים בפיזיקה של המאה העשרים
נושאים בפיזיקה של המאה העשרים (הגדל)

הספר כולל את כל התכנים המופיעים בתוכנית הלימודים ל-5 יחידות לימוד, בנושא "פיזיקה מודרנית". בספר גם הרחבות בנושא תמצית תורת הגלים, ומודל הגז האידאלי.
הספר דן בנושאים העיקריים המעסיקים את הפיזיקאים של המאה העשרים: מבנה החומר והקשרים בין קרינה וחומר. פרקי הספר: אור וגלים אלקטרומגנטיים, מבט חדש על מהות האור, מבנה החומר, מודלים של האטום, גלי דה ברויי-מבט חדש על מהות החומר, רדיואקטיביות, תגובות גרעיניות, חלקיקים יסודיים.

פרטים נוספים

ספרים נוספים