גלים ואופטיקה פיסיקלית
גלר צ., המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע, רחובות
ספר זה מהווה הרחבה והשלמה לספר "אור וגלים", מיועד לתלמידי כיתות י"א או י"ב הלומדים פיזיקה ברמה של 5 יחידות לימוד. בספר שני פרקים ושני נספחים. בין הנושאים הכלולים בפרקי הספר ובנספחיו: בפרק א' תיאור מתמטי של גלים הרמוניים במימד אחד, גלים דו-מימדיים ועקרון הויגנס, התאבכות ומופע, מקורות קוהרנטיים. בפרק ב' הניסוי של יאנג, העקיפה כתופעה של התאבכות, כושר הפרדה, מעבר אור דרך n סדקים (סריג עקיפה), התאבכות אור בקרומים דקים, קיטוב האור. בנספחים - תופעת דופלר, "חיבור גלים" בשיטת הפאזורים והשימוש בשיטה זו לחישוב עוצמת האור בתבניות התאבכות ועקיפה. בספר זה אין מדריך למעבדה, כי הניסויים החשובים ביותר בגלים ובאופטיקה פיזיקלית, כלולים בספר "אור וגלים". 
 

ספרים נוספים