פיזיקה, אור וגלים - חלקים א' ו-ב'
מדריך למורה
זינגר דוד

חלק א הוא מדריך למורה לחמשת הפרקים הראשונים של הספר אור וגלים לכיתות י' הדנים באופטיקה גיאומטרית.

חלק ב הוא מדריך למורה לארבעת הפרקים האחרונים של הספר אור וגלים לכיתות י' הדנים באופטיקה פיסיקלית.

בשני החלקים ההדרכה היא בתחום הפיזיקלי ובתחום הדידקטי.

לפרטים נוספים על ספר זה לחצו על התמונה

 

לפרטים נוספים על ספר זה לחצו על התמונהלפרטים נוספים לחצו על כל אחת מהתמונות של הספרים.

ספרים נוספים