פיזיקה, אור וגלים
מיועד לכיתה י'
פיזיקה, אור וגלים (הגדל)

המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע.

בספר תשעה פרקים. חמשת הפרקים הראשונים מוקדשים לאופטיקה גיאומטרית, פרק שישי דן במודל החלקיקי של האור ודיון זה מוביל באורח טבעי לצורך בפיתוח המודל הגלי של האור. הפרק השביעי והפרק השמיני מוקדשים ללימוד תכונותיהם של גלים. הפרק התשיעי מבוסס על המודל הגלי של האור. בסוף הספר נמצא מדריך למעבדה המכיל תיאור מספר ניסויי מפתח בחומר הנלמד. הניסויים מבוססים על הציוד הקיים בתכנית רחובות.

פרטים נוספים

ספרים נוספים