גלים ואופטיקה פיסיקלית - מדריך למורה
9/12/2010
גלים ואופטיקה פיסיקלית - מדריך למורה

בסדרה "קרינה וחומר" שלושה ספרים:

  • אופטיקה גיאומטרית
  • גלים ואופטיקה פיסיקלית
  • האטום והגרעין

הספרים מכינים את קוראיהם לבחינת הבגרות בפיסיקה בהיקף של 5 יחידות לימוד, בהתאם לסילבוס החדש בפיסיקה כפי שפורסם באוגוסט 2003, על-ידי משרד החינוך והתרבות.

מדריך זה מתייחס לספר "גלים ואופטיקה פיסיקלית", והוא כולל גם את הפתרונות המלאים לכל השאלות שבספר. השאלות הן ברמה של השאלות המופיעות בבחינות הבגרות בפיסיקה, בהיקף של 5 יחידות לימוד. מומלץ להשתמש בספר זה יחד עם ספר הלימוד ועם ספר הפתרונות. מומלץ להשתמש גם במדריך למורה: "אור וגלים חלק ב'" שכתבתי בעת עבודתי במכון ויצמן והוא ראה אור בהוצאת מכון ויצמן.

לרשותכם גם אתר ללמידה מרחוק ובו עשרות רבות של שעורים המלווים בקריינות, בגרפיקה מתקדמת באנימציות ובסימולציות. באתר גם מאות תרגילים נוספים עם פתרונות, מבחנים עם פתרונות וסיכומים שאותם ניתן להדפיס.

כתובת האתר: http://www.interlect.co.il/

 

  מדריך למורה

ספרים נוספים