האטום והגרעין - מדריך למורה
9/12/2010
האטום והגרעין - מדריך למורה

בסדרה "קרינה וחומר" שלושה ספרים:

  • אופטיקה גיאומטרית
  • גלים ואופטיקה פיסיקלית
  • האטום והגרעין

הספרים מכינים את קוראיהם לבחינת הבגרות בפיסיקה בהיקף של 5 יחידות לימוד, בהתאם לסילבוס החדש בפיסיקה כפי שפורסם באוגוסט 2003, על-ידי משרד החינוך והתרבות.

מדריך זה מתייחס לספר "האטום והגרעין", והוא כולל גם את הפתרונות המלאים לכל השאלותשבספר. השאלות הן ברמה של השאלות המופיעות בבחינות הבגרות בפיסיקה, בהיקף של 5 יחידות לימוד. מומלץ להשתמש בספר זה יחד עם ספר הלימוד ועם ספר הפתרונות.

לרשותכם גם אתר ללמידה מרחוק ובו עשרות רבות של שעורים המלווים בקריינות, בגרפיקה מתקדמת באנימציות ובסימולציות. באתר גם מאות תרגילים נוספים עם פתרונות, מבחנים עם פתרונות וסיכומים שאותם ניתן להדפיס.

כתובת האתר: http://www.interlect.co.il/

 

  מדריך למורה

ספרים נוספים