מדריך למורה מודלים של האטום והגרעין

מדריך למורה

בחוברת זו 3 חלקים:

חלק ראשון: תשובות לכל השאלות, עם הערות דידקטיות.

חלק שני: ארבעה מבחנים – בכל מבחן שתי שאלות – האחת בנושא פיסיקה של האטום, ושנייה בנושא פיסיקה של הגרעין.

חלק שלישי: תקליטור הכולל: את כל התרשימים שבספר לתלמיד (המופיעים בפרקים ובשאלות), ואת כל התרשימים של המדריך למורה.

מספר העמודים בחוברת הוא 61.

ספרים נוספים