קרינה וחומר כרך ג - מודלים של האטום והגרעין
קרינה וחומר כרך ג - מודלים של האטום והגרעין

ספר זה עוסק בחלק "חומר" מפרק החובה "קרינה וחומר".
פרקי הספר
פרק א:  עובדות אודות החומר
פרק ב:  מודלים קלאסיים של האטום
פרק ג:   מודל האטום של בוהר.
פרק ד:  הדואליות של חלקיקים חומריים
פרק ה:  מבנה הגרעין
פרק ו:   אנרגיית קשר גרעינית
פרק ז:   רדיואקטיביות
פרק ח:  תגובות גרעיניות
הספר נכתב עבור תלמידים הלומדים פיסיקה ברמה של 5 יחידות לימוד, אך הוא יכול לשרת גם תלמידים הלומדים פיסיקה ברמה של 3 יחידות לימוד. הספר הודפס בצבע מלא, והיקפו 200 עמודים.

ספר דיגיטלי: רמה בסיסית בתשלום

 

  קובץ תיקונים, עדכון אחרון: 01/05/10

ספרים נוספים