קרינה וחומר - גלים ואופטיקה פיזיקלית (חדש)
קרינה וחומר - גלים ואופטיקה פיזיקלית (חדש)

 

הספר מיועד ללימודי  5 יח"ל.
בספר 5 פרקים: המודל החלקיקי של אור, מבוא לגלים, גלים מחזוריים, גלי מים, גלי אור, וכמו כן שני נספחים: תוצא (אפקט)דופלר, וקיטוב האור.
הספר מכיל עשרות רבות של תצלומים ותרשימים בשלל צבעי הקשת, למעלה מ-100 שאלות ובעיות, וגם דוגמאות פתורות.
הספר הוא בהוצאת דוד רכגולד ושות'.

ד"ר דוד זינגר יקבל בתודה הערות - הכתובת למשלוח ההודעות:  david.zinger@gmail.com.

ספרים נוספים