7.3 התפרקות רדיואקטיבית (4 שעות)

א. מומלץ לפתוח את הנושא בתיאור הרקע היסטורי לגילוי הרדיואקטיביות על ידי הנרי בקרל, ולחקר הרדיואקטיביות על ידי הזוג מארי ופייר קירי.

ב. יש להכיר לתלמידים לפחות דוגמה אחת של 'סדרה רדיואקטיבית' ('משפחה רדיואקטיבית').

ג. על התלמידים להכיר היטב את המושגים: "זמן מחצית החיים", "קבוע הדעיכה", "פעילות".

ד. יש להדגיש את היישומים והשימושים השונים של תהליכי ההתפרקות הרדיואקטיבית ברפואה ותעשייה.

קשיי תלמידים

תלמידים נוטים לסבור כי על פי זמן מחצית החיים אפשר לקבוע מתי גרעין מסוים יתפרק. חשוב להבחין בין יכולת הניבוי לגבי גרעין מסוים, לבין יכולת הניבוי לגבי מספר גדול של גרעינים. בהקשר זה יש להראות שלמרות שהגרף המתקבל דומה לגרף הזרם במעגל RC הרי שמדובר בתהליך אחר.

הערות נוספות