7.1 מבנה הגרעין והכוח החזק (1 שעה)

א. מומלץ לפתוח בתיאור תופעות שמהן ניתן ללמוד על מבנה הגרעין כמו רדיואקטיביות. כדאי לציין את הקרינות השונות הנפלטות בתהליך ולהסביר מה מתרחש כאשר קרינות רדיואקטיביות עוברות בשדה מגנטי, ומה מתרחש כאשר הן עוברות בשדה חשמלי.

ב. יש לחזור על המושגים: "מספר אטומי", "מספר מסה", "יסוד", "איזוטופ".

ג. יש להסביר כי גרעיני האטומים בנויים מנויטרונים ופרוטונים, וכי משיכה ביניהם, על ידי הכוח הגרעיני החזק, היא קצרת טווח (מסדר גודל של גרעין האטום – 2-3 פרמי).

ד. בשלב זה ניתן לציין את תרומתם של הנויטרונים, חסרי המטען החשמלי, ליציבות הגרעין.

ה. על התלמידים להכיר את סדרי הגודל של קטרי הגרעינים וקטרי אטומים.

הערות נוספות