6.3 עקרון אי-הוודאות (2 שעות)

א. יש להדגיש כי בעולם התת-אטומי לא ניתן לדעת בעת ובעונה אחת את מקומו ואת מהירותו של חלקיק כמו גם את הזמן והאנרגיה. אי-ידיעה זו נובעת מכך שמדידת תכונה אחת של החלקיק משבשת את האפשרות למדוד את תכונתו האחרת. כלומר, בעולם התת-אטומי לא ניתן לבצע מדידה מבלי לשבש את המערכת הנמדדת.

ב. דוגמה מרכזית של עקרון זה היא עקיפת אלקטרונים בסדק יחיד. יש להראות דוגמה זו.

ג. חשוב להדגיש כי אי-הוודאות הוא עקרוני ואינו תוצאת מגבלות טכניות של מכשירי המדידה.

חשוב להדגיש כי בגלל אי-היכולת לקבוע בו-זמנית את המקום ואת המהירות של חלקיק, לא ניתן לקבוע את מסלולו של חלקיק תת-אטומי.

הערות נוספות