6.1 גלי דה-ברויי (3 שעות)

א.יש לציין כי אלקטרונים מתנהגים כחלקיקים נקודתיים, למשל כאשר אלקטרון מפעיל מכשיר מדידה כגון מוני חלקיקים.

ב.על סמך הנחת דה-ברויי, מומלץ לחשב את אורך הגל המיוחס לאלקטרון בעל אנרגיה קינטית של מספר אלקטרון-וולט. לאור התוצאה, יש לדון בשאלה מהו סדר הגודל של רוחב החריצים בסריג עקיפה שיאפשר לצפות בתבנית התאבכות של האלקטרונים.

ג.מומלץ לבצע ניסוי של התאבכות אלקטרונים, ובעזרת תוצאות הניסוי לאשש את הנחת דה-ברויי (ראו "הדגמות וניסויים" להלן).

ד.מומלץ להראות כי ההנחה הראשונה של בוהר מתישבת עם התפיסה שלפיה מצב יציב של אלקטרון באטום מתרחש כאשר הגל המיוחס לאלקטרון הוא גל עומד, שנוצר לאורך המסלול המעגלי של האלקטרון.

הדגמות וניסויים

א. בעזרת שפופרת של חברת Teltron)Tel 555) ניתן לבצע ניסוי של התאבכות אלקטרונים: אלקטרונים שהואצו עוברים דרך עלה גבישי המורכב מצירוף מקרי של מיקרוגבישים. על חזית השפופרת - זכוכית המצופה בחומר פלורסצנטי, מתגלים עיגולים בהירים וכהים. את רדיוסי העיגולים אפשר לשנות על ידי שינוי המתח המאיץ את האלקטרונים.

ב. לצד הניסוי הנ"ל, ניתן להעמיד מערכת ניסויית נוספת, שבה אור פוגע בשני סריגים, שבהם חריצי הסריג האחד מאונכים לחריצי הסריג השני. כאשר זוג הסריגים מסתובב, מתגלה תבנית התאבכות דומה לתבנית ההתאבכות שבשפופרת האלקטרונים.

הערות נוספות