5.2 מודל האטום על פי תומסון (1 שעה)

אין צורך להרבות בחישובים של מרחקי אלקטרונים ממרכזי האטומים השונים.

ניתן להסתפק בתיאור המודל, ציון יתרונותיו (יציבות האטום) וחישוב תדירויות האור הנפלט מאטומי מימן על פי המודל. התדירויות המתקבלות אינן תואמות את הערכים הנמדדים.

הערות נוספות