5.1 גילוי האלקטרון (2 שעות)

א. מומלץ לסקור את חילוקי הדעות בסוף המאה ה-19 (לפני גילוי האלקטרון) לגבי מהותן של קרני קתודה שנוצרו בשפופרות קתודיות.

ב. יש לבצע ניסויים שמטרתם לחקור תכונות קרני קתודה, וניסויים שמטרתם למדוד את היחס e/mלגבי האלקטרון.

ג. מומלץ לבצע ניסוי באלקטרוליזה, שממנו ניתן להסיק כי מטענים חשמליים הם תמיד כפולה שלמה של מטען בסיסי.

הדגמות וניסויים

ניסוי א': חקר קרני קתודה. דוגמה למערכת ניסוי מתאימה היא השפופרת המכונה צלב מלטזי. באמצעות השפופרת ניתן:

  1. לבחון צללית שנוצרת בשעה שמקרינים קרני קתודה, צללית שנוצרת בשעה שמקרינים אור, ולהשוות בין שתי הצלליות.
  2. לבחון את השפעתו של שדה מגנטי על קרני קתודה.

ניסוי ב': מדידת היחס e/m. מערכת ניסוי מתאימה היא, לדוגמה, השפופרת המכוּנה שפופרת הטיה. בניסוי זה ניתן להאיץ אלקטרונים במתח ידוע, להטות אותם בשדה חשמלי, בשדה מגנטי, ולחקור את תנועתם בהשפעת שני השדות.

ניסוי ג': אלקטרוליזה. הצעה לניסוי מופיעה למשל בכתב העת תהודה, כרך 15 חוברת 2.

הערות נוספות