4.3 קרינת רנטגן לאור הסבריו של איינשטיין (1 שעה)

א. יש לציין את חלקי השפופרת ליצירת קרני רנטגן ואת תפקידו של כל חלק.

ב. יש לדון בגרף המתאר את עָצמת הקרינה היחסית (הנפלטת מן השפופרת) כתלות באורך הגל ולהסביר מדוע מתקבל אורך גל מינימלי.

ג. יש לקשור את החלק הרציף של הגרף עם קרינת האטה (Bremsstrahlung) ואת החלק הבדיד של הגרף עם מעבר של אלקטרונים פנימיים (במתכת שממנה עשויה המטרה) מרמות אנרגיה גבוהות לרמות נמוכות. עם זאת, חשוב לזכור שהתלמידים אינם בקיאים בנושא רמות האנרגיה.

הערות נוספות