4.2 אפקט קומפטון (1 שעה)

א. יש להציג את אפקט קומפטון באופן איכותי.

ב. חשוב להסביר לתלמידים כיצד אפקט קומפטון מעיד על האופי החלקיקי של הקרינה האלקטרומגנטית.

ג. יש לייחס לפוטון תנע. את הביטוי לתנע ניתן להציג ללא הוכחה פורמלית. כדאי לציין כי גם התנע הוא גודל קוונטי.

הערות נוספות