פתרונות לשאלות
פתרונות לשאלות (הגדל)

מתוך הספר מדריך למורה לספר "מודלים של האור - מניוטון עד איינשטיין", מאת עדי רוזן, בהוצאת המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן.
המדריך למורה כולל פתרונות מלאים עם הערות דידקטיות, 16 מבחנים ודיסק הכולל את כל התרשימים שבספר לתלמיד ובמדריך למורה.

כדי לסייע למורים המלמדים אנו מביאים כאן שני פרקים מספר הפתרונות.

אנו מודים מאד לעדי רוזן על עזרתו בהעלאת הפרקים לאתר.

  פרק ח' - תכונות של גלים דו - מימדיים והשוואתן לתכונות האור
  פרק ט' - עקיפה והתאבכות