סרטונים
הסרטונים הבאים מתארים הדגמות פשוטות בגלים.

       סרטונים אלה לקוחים מתוך תכנית להוראת הפיזיקה: Modeling Instruction in High  School Physics שפותחה באוניברסיטת אריזונה, בהנהגתו של David Hestenes.

      ניתן לשלב הצגה של סרטונים אלו במהלך השיעורים, בנושאים השונים בגלים. ניתן גם

      להשתמש ברעיונות המוצגים בהם לבניית הדגמות דומות במעבדה.

     ייתכן שהורדת הסרטונים תמשך זמן מה, אך מומלץ להוריד באופן חד פעמי ולשמור את  

    הקבצים לשימוש בעתיד. 

    יצירת זעזועים

    זעזועים מתקדמים

    גלים עומדים

    גלים מתקדמים

    גל העובר מקפיץ אחד לשני

    גל העובר מן הקפיץ השני לראשון

   החזרת גל מקצה חופשי

   החזרת גל מקצה קבוע

   סופרפוזיציה של גלים מאותו צד

  סופרפוזיציה של גלים מצדדים מנוגדים

רעיונות נוספים