רעיונות להוראה

מורים מציעים

החומרים מובאים כלשונם, כפי שהועברו לפירסום, ללא עריכה.

סרטונים

הספקטרום האלקטרומגנטי

הצגה יפה וברורה של הספקטרום האלקטרומגנטי (סרטון ומצגת).

גלי אור - הדמיות, הסברים ותרגול

אוסף חומרי למידה בנושא המודל הגלי של האור. באוסף: הדמיות, הסברים ותרגול.
גלים עומדים

גלים עומדים

מערך שיעור מבוסס מצגת