פעילויות למידה מטעויות

פעילויות "אבחון שגיאה נפוצה" המצורפות בהמשך מיועדות לפתח את יכולתם ללמוד מטעויות באמצעות הנחיה לאבחון טעויות "מעשה ידי המורה". המשימות פותחו ללוות תלמידי י' במטרה ללוות את התלמידים בפיתוח הרגלי עבודה כאשר הם עושים את צעדיהם הראשונים בפיסיקה בחטיבה העליונה. בנוסף מצורפות פעילויות של "אבחון עצמי" אל מול דוגמת פתרון. מידע נוסף ניתן למצוא במדריך למורה.

כל אחת מ 4 הפעילויות עוסקת בנושא שונה וממוקדת בבעיה המיועדת לחשוף תפיסה חלופית נפוצה, המוכרת ממחקרים בארץ ובעולם ומניסיונם של מורים מנוסים.

 

בהמשך קישור לכל אחת משתי מתכונות הפעילות בנושאים השונים:

 

נושא א- מעבר פולס מתווך לתווך  (פעילות אחת):


נושא ב – עקרון הסופרפוזיציה (פעילות אחת):

נושא ג – מהירות התקדמות של פולס (פעילות אחת):

נושא ד – גל עומד במיתר (פעילות אחת):

הפעילויות פותחו ע"י גב' אסתי מגן, גב' סאוסאן עילבוני, ד"ר ראפע ספדי ופרופ' עידית ירושלמי.

פעילויות נוספות