פעילויות אינטרנט

 

גל הרמוני

מאת: שלמה רוזנפלד, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע.

גלי אור - הדמיות, הסברים ותרגול

אוסף חומרי למידה בנושא המודל הגלי של האור. באוסף: הדמיות, הסברים ותרגול.

התאבכות ועקיפה

דף עבודה שחובר ע"י חנה ברגר להדמיה מתוך: Instituto Nazionaledi Fisica Nuclear.

פעילויות למידה מטעויות

פעילויות למידה מטעויות

הפעילויות פותחו ע"י גב' אסתי מגן, גב' סאוסאן עילבוני, ד"ר ראפע ספדי ופרופ' עידית ירושלמי.