דף עבודה בנושא פולסים וגלים מכניים חד ממדיים

דף עבודה זה עוסק בהיבטים השונים הקשורים בפולסים וגלים מכניים חד ממדיים – תנועת חלקיקי החומר בגל רוחבי, הקשר בין גרף העתק מקום וגרף העתק זמן של פולסים וגלים, מהירות התנועה של פולס/גל , התאבכות של פולסים, גלים נעים, גלים עומדים וגל עומד במיתר.

שאלות מאת פרופ' א. רדיש (Edward F. Redish )
מתוך הספר "Teaching Physics with the Physics Suite"

 

דף העבודה מופיע גם ב- - האתר לתלמידי פיזיקה, כך שהתלמידים יכולים לעבוד באופן עצמאי, גם מהבית.

 

 

  קובץ השאלות

דפי עבודה נוספים