פעילויות ודפי עבודה
דף עבודה בנושא פולסים וגלים מכניים חד ממדיים

דף עבודה בנושא פולסים וגלים מכניים חד ממדיים

דף עבודה זה עוסק בהיבטים השונים הקשורים בפולסים וגלים מכניים חד ממדיים – תנועת חלקיקי החומר בגל רוחבי, הקשר בין גרף העתק מקום וגרף העתק זמן של פולסים וגלים, מהירות התנועה של פולס/גל , התאבכות של פולסים, גלים נעים, גלים עומדים וגל עומד במיתר.

סדרת פעילויות בנושא התפשטות וסופרפוזיציה של גלים

דפי עבודה בנושא התאבכות בשני מימדים

גל עומד במיתר

מהירות התקדמות של פולס

עקרון הסופרפוזיציה

מעבר פולס מתווך לתווך

פולסים

פולסים

שאלות הבנה עם פתרון