3.2 גלים חד-ממדיים מחזוריים (4 שעות)

א. מוצע לפתוח את הנושא בהדגמת גלים מחזוריים הנעים על קפיצים ולהגדיר מהי "מחזוריות הפונקציה"

ב. מומלץ לחלק את הדיון בגלים מחזוריים לשניים: דיון בפונקציית העתק-מקום y(x)x - ודיון בפונקציית העתק-זמן - y(t)x.

ג. בהקשר לפונקציה y(x)x, יש להגדיר את המושגים "מחזור הפונקציה" ו"אורך גל". לגבי הפונקציה y(t)x, יש להגדיר את המושגים "מחזור הפונקציה" , "זמן מחזור" ו"תדירות".

ד. יש לדון בסופרפוזיציה של גלים מחזוריים ובמושגים "התאבכות בונה" (כאשר שתי ההפרעות יוצרות הפרעה חזקה יותר) ו"התאבכות הורסת" (כאשר הפרעה מבטלת הפרעה אחרת). יש להדגיש שכל אחד מהמושגים הוא מקרה פרטי של סופרפוזיציה בנקודה כלשהי בתווך שבו הגלים עוברים.

ה. יש לעמוד על התנאים ליצירת "גל עומד" ו"נקודות צומת". יש לעמוד על אורכי הגל והתדירויות המותרות ועל תנאי השפה.