תוכנית הלימודים
גלים מכניים ואלקטרומגנטיים
 

הנושאים

שעות מומלצות

השוואת תכונות בסיסיות של פולסים חד-ממדיים לתכונות האור

4

גלים חד-ממדיים מחזוריים

4

השוואת תכונות של גלים דו-ממדיים לתכונות האור

4

התאבכות ועקיפה בגלי מים ובאור

10

מודל הגלים האלקטרומגנטיים; ספקטרום הגלים האלקטרומגנטיים; יישומים ורקע היסטורי

6

 

28

תוכנית הלימודים המפורטת

הערות דידקטיות