הדגמות וניסויים

תדריך לניסוי: שבירת האור - חוק סנל והחזרה פנימית גמורה

מאת שרון עצמון - תיכון בליך, רמת גן

מעבדת חקר - הדמות הנוצרת במראה מישורית

מאת עדי רוזן

הדגמה - דמות במראה מישורית וחוק ההחזרה

זהורית קאפח, תיכון אלון, רמת השרון
על פי רעיון מאת דוד פבל, אוהל שם, רמת גן.

מתואר רעיון לשימוש במראה מצופה בפסים שחורים ובנר דולק להדגמת אופן היווצרות הדמות במראה מישורית. ניתן למדוד את מרחק הדמות מן המראה ולהשוות למרחק הנר מן המראה.

פעילות במעבדה עם עדשה, נקב ומסך

מאת אסתי מגן וסמדר לוי

פעילות שמטרתה העמקת ההבנה של: המושג דמות, שדה הראיה של דמות, תפקיד המסך ותפקיד העין בראית הדמות.