דגם הוראה -עדשות דקות

"דגם הוראה" הוא מסמך שמטרתו לסייע למורה בתכנון ההוראה שלו בנושא מסוים. בדגם ההוראה תמצאו את דרישות תוכנית הלימודים הן בהיבט התכני והן במספר השעות המוקדשות להוראת הנושא. כמו כן, מיגוון של רעיונות ופעילויות להוראת הנושא. לדוגמא, סקירה של קשיים נפוצים של התלמידים והצעות להתמודדות איתם, רעיונות לשיעור פתיחה,  ניסויים,  פעילויות ורעיונות להערכה. 

 

הקובץ שלפניכם מציג דגם הוראה העוסק בתכנית הלימודים והמטרות הלימודיות של הפרק "עדשות כדוריות דקות" ברמת 3 ו-5 יח"ל.

  חוברת - דגם הוראה
  חוברת- דגם ההוראה

רעיונות נוספים